Εξερεύνησε το Εντάξου στο Ξεκλείδωσε το Συνδέσου με το Ελληνικό Οικοσύστημα
Νεοφυών Επιχειρήσεων

Αποτελώντας την επίσημη ψηφιακή πύλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, το Elevate Greece αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία

Το Elevate Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία της Eλληνικής Kυβέρνησης, η οποία έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας.
Η πρωτοβουλία ξεκινάει με την ψηφιακή πύλη μέσω της οποίας οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επίσημη πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Ελλάδα: Ο επόμενος μεγάλος κόμβος καινοτομίας στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη

Με πλεονέκτημα το ισχυρό πνεύμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας της Ελλάδας συνεργάζονται μέσω της πλατφόρμας Elevate Greece για να κερδίσουν τις διεθνείς αγορές και να την αναδείξουν ως ένα κέντρο καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Έχεις Startup;

Είσαι επενδυτής;

Εκπροσωπείς καθιερωμένη εταιρεία;

Πολιτεία και Νεοφυείς Επιχειρήσεις συμπορεύονται για την εξωστρέφεια

Όλοι συνεργαζόμαστε για τη βέλτιστη αξιοποίηση της καινοτομίας των startups προκειμένου να δημιουργήσουμε
ένα ισχυρό Οικοσύστημα Καινοτομίας, βάσει διεθνών αναφορών.

"Ενισχύοντας το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα μέσω του Elevate Greece, δημιουργούμε έναν ηλεκτρονικό κόμβο με στόχο την δικτύωση, τη δημιουργία ευκαιριών για βραβεία και μια παγκόσμια πύλη ανάπτυξης. "
Άδωνης Γεωργιάδης
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
"Το Elevate Greece επαναπροσδιορίζει το Οικοσύστημα Καινοτομίας και λειτουργεί ως χάρτης που διευκολύνει την επιτυχία και την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων"
Χρίστος Δήμας
Υφυπουργός Aνάπτυξης & Επενδύσεων
"Το Elevate Greece είναι μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε και διαχειρίζεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο την αποτελεσματική σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.".
Αθανάσιος Κυριαζής
Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας

Ελληνικές Ιστορίες Επιτυχίας

Είχαν μία πρωτότυπη ιδέα. Πήραν το ρίσκο και δούλεψαν σκληρά. Έγιναν επιτυχημένοι.
Μπορεί η startup σου να είναι η επόμενη!